Informació local

L’Ajuntament celebra un ple municipal extraordinari

Aquest dimecres, 11 d’abril, el consistori barbarenc ha celebrat una sessió plenària extraordinària, en la qual s’ha tractat un sol punt.

Aquest consistia en la iniciació de l’expedient per a la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja d’alguns edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb un valor estimat del contracte de 3.828.000 euros (IVA exclòs), el qual incorpora la prestació del servei de dos anys, més les possibles pròrrogues per dos anys més, més les eventuals modificacions que escaigui aprovar i l’inici del qual es preveu per al proper 1 de juny de 2018.

El punt va ser aprovat amb els vots a favor de la Plataforma Ciutadana per Barberà, Junts per Barberà i Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions de Recuperem Barberà, el Partit Popular i el Partit Socialista de Catalunya.

Podeu escoltar tota la sessió plenària a continuació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.