Informació local

Mascaretes obligatòries

A partir de demà dijous les mascaretes seran d’ús obligatori. Ja ho va anunciar a principis de setmana el govern espanyol, i de fet, des de la Generalitat també s’havia fet aquesta petició que ara ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

Segons es detalla al BOE posar-se la mascareta serà obligatori “a la via pública, a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic on no es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal de, com a mínim, dos metres”.

Serà obligatòria per a totes les persones de més de 6 anys i recomanable per als menors d’entre 3 i 5 anys. A més, expliquen que el seu ús està justificat per part de la població general “per reduir la transmissió del SARS-CoV2 per la seva alta transmissibilitat i també per la capacitat que han demostrat les mascaretes per bloquejar l’emissió de gotes infectades, que és molt important quan no és possible mantenir la distància de seguretat”.

De totes maneres, hi ha algunes excepcions en l’ús de la mascareta i no serà obligatòria per: “persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar per l’ús de la mascareta” i tampoc per “persones en què l’ús de la mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització”.

A més, tampoc serà obligatori el seu ús si hi ha “desenvolupament d’activitats en les quals resulti incompatible l’ús de la mascareta” o per “causa de força major o situació de necessitat”.

També es recomana al BOE que s’adquireixin preferentment mascaretes “higièniques o quirúrgiques per cobrir el nas i la boca”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.