Informació local

15 mesures per reforçar els serveis essencials municipals

Els darrers dies des de Ràdio Barberà estem explicant els detalls del “Pacte Local per a la reconstrucció i recuperació social i econòmica de Barberà del Vallès”, un acord que es va aprovar el passat 3 de juny en un ple municipal extraordinari per tractar les conseqüències de la Covid-19 a la ciutat. Aquest pacte recull mesures d’urgència lligades a l’Estat d’alarma, mesures estructurals que es volen implementar abans de l’1 de setembre i altres a mitjà termini que el Govern municipal preten aplicar entre el setembre del 2020 i el desembre del 2021.

Fins al moment hem exposat les mesures dels blocs d’emergència social i recuperació de l’activitat econòmica, els dos principals amb 1 milió d’euros de dotació en cada cas. El tercer bloc més destacat pel que fa a la quantitat de recursos és el reforç dels serveis essencials municipals amb un pressupost de 800.000 euros. Dins aquesta secció de l’acord hi ha un total de 15 mesures i al document no es detalla quins recursos econòmics requereix cadascuna.

Algunes d’aquestes actuacions ja s’han dut a terme durant els tres mesos de confinament per fer front a l’emergència sanitària amb noves tasques de desinfecció. El document recull la revisió dels contractes actuals de neteja viària i recollida d’escombreries i també de neteja d’edificis per adaptar-los a “la nova normalitat” on caldrà intensificar aquests serveis. A més, l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’està preparant pel reobrir portes a la ciutadania i està duent a terme una avaluació de riscos laborals dels llocs de treball que ha de permetre definir la nova organització física, el calendari de retorn i el·laborar els protocols de treball no presencial.

Diverses de les mesures que conté el Pacte estan relacionades amb aquesta reincoporació presencial de part de la plantilla. Per exemple, l’organització de formacions onlines prèvies sobre pràctiques higièniques obligatòries, com fer complir les mesures de protecció o l’ús  correcte d’Equips de Protecció Individual. En el cas de les empreses externes que presten serveis directes a al ciutadania, s’especifica que es col·laborara des del consistori en la realització de cursos de prevenció.

Malgrat aquestes mesures formatives i preventives, s’apunta que el teletreball del personal municipal es prioritzarà sempre que sigui possible. Per aquest motiu, un dels objectius per poder oferir el servei a distància a la ciutadania és la renovació dels sistemes informàtics per millorar l’accessibilitat digital i l’administració electrònica. El Pacte fa referència a “adaptar les eines de comunicació municipals a les noves necessitats de la ciutadania” sense més concreció.   

El pla d’actuació també recull la voluntat de repensar l’estructura municipal per  adaptar-la a noves necessitats sanitàries, socials i econòmiques. En aquesta línia, es fa menció a una revisió de l’organigrama municipal i la distribució de competències. Així mateix una de les mesures aprovades es dotar de recursos humans els departaments que necessitin una ampliació, no s’especifica quins, i s’obre la porta a la contractació externa d’urgència fins que es faci la dotació de personal municipal a través dels procediments de contractació pública.

A més d’aquests princips generals, s’estableixen alguns eixos concrets de reorganització. En l’àmbit de la crisi sanitària destaca la coordinació per part d’un equip d’agents cívics de les mesures de prevenció per part de la ciutadania I els agents socials I econòmics.

La resta de mesures concretes van dirigides més aviat a fer front a la crisi social i econòmica des de diferents instruments municipals:  primer, s’estableix una revisió del catàleg formatiu de la Fundació Barberà Promoció en àmbits com el comerç, la restauració, els serveis assistencials a les persones i les prioritats industrials al Vallès Occidental (impressió 3D, energies renovables o Industria 4.0, entre altres). Segon, es contempla, sense ser una decisió en ferm, una aportació econòmica extraordinària la Fundació Barberà Promoció. De la mateixa manera, es fa referència a la possibilitat d’ampliar el capital social de l’empresa pública Barberà Inserta si és necessari. Per últim, es valorarà si cal ampliar els anàlisi elaborats per l’Observatori Estadístic Municipal per conèixer millor les dades d’impacte de la Covid-19 a Barberà del Vallès.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.