Informació local

DEL 7 AL 10 DE JULIOL, SELECTIVITAT 2020

Una vuitantena d’estudiants de Barberà del Vallès realitzaran la prova d’accés a la universitat (PAU) que es farà del 7 al 10 de juliol. A nivell global, un total de 39.904 estudiants catalans s’han matriculat enguany a la PAU, xifra que suposa un 15% més d’inscrits respecte de l’any passat i estableix un rècord històric atès que és la primera vegada que s’hi matriculen gairebé 40.000 estudiants. 

Enguany, les proves venen marcades per la COVID-19 que n’ha condicionat el seu desenvolupament normal i ha obligat a adoptar noves mesures acadèmiques i organitzatives per tal de garantir que els estudiants s’examinin amb la màxima tranquil·litat i seguretat.

En l’àmbit acadèmic, enguany s’ha flexibilitzat l’opcionalitat dels enunciats dels exàmens per facilitar que l’alumnat pugui resoldre cadascun dels exàmens amb independència de les circumstàncies que hagin tingut en el procés d’ensenyament i aprenentatge durant el darrer trimestre del curs escolar. En l’àmbit organitzatiu, s’ha ampliat en un dia més el calendari de la prova i s’han multiplicat els tribunals, incorporant centres de secundària com a seu d’examen a més de les habituals seus universitàries. Concretament, la PAU 2020 se celebrarà en 216 tribunals (165 el 2019) situats en 63 municipis (20 el 2019) per tal d’evitar els desplaçaments en la mesura del possible, així com les permanències d’espera entre exàmens innecessàries en les seus dels exàmens.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general, que s’obté amb la mitjana dels cinc exàmens que la integren, és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat.

En la línia d’apel·lar a la responsabilitat individual dels estudiants per complir amb les mesures previstes, els estudiants han rebut una carta de l’Oficina de coordinació de la PAU amb recomanacions sobre les normes de seguretat que han de complir durant el transcurs de les proves. Les mesures estan pensades per reduir, tant com sigui possible, la transmissió del virus entre tots els col·lectius implicats: alumnat, professorat i personal de suport.

Les premisses més importants pel que fa a la seguretat són les següents:
No presentar-se al centre assignat en cas de tenir símptomes compatibles amb la COVID-19 o estar en situació de quarantena domiciliària; respectar la distància de seguretat interpersonal; ús obligatori de mascareta; intensificar la higiene de mans, així com les mesures de neteja i desinfecció.

La convocatòria ordinària de la PAU d’enguany mobilitzarà més de 45.000 persones entre estudiants, professors i personal de suport que, en aquests dos últims casos, enguany, s’incrementa substancialment donat que s’amplia el nombre d’espais, seus i poblacions on normalment es constitueixen els tribunals d’examen. A banda de l’increment d’estudiants matriculats en més de 5.400, el nombre de persones implicades en l’organització de les proves passarà de les 3.200 de la convocatòria del 2019 a un total de 5.200 aquest mes de juliol.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del dia 27 de juliol al portal d’accés a la universitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.