Informació local

Ple municipal de juliol: dimecres 22

L’Ajuntament de Barberà del Vallès celebra aquest dimecres 22 de juliol a les 19 hores, el ple municipal ordinari corresponent al mes de juliol.

El primer punt de l’ordre del dia serà l’aprovació de les actes dels tres últims plens ordinaris celebrats. Tot seguit es posarà a consideració del plenari l’aprovació de la proposta de dies de festa local a Barberà del Vallès pel 2021. Així, es proposen els dilluns 24 de maig (2ª Pasqua) i 5 de juliol (Festa Major) com a dies festius locals.

El següent punt de l’ordre del dia serà l’aprovació de les bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts individuals de material escolar i per al complement dels ajuts individuals del servei de menjador escolar per als infants de Barberà del Vallès. En aquest àmbit també es donarà compte d’un decret d’alcaldia sobre les accions en defensa dels interessos municipals per al sosteniment econòmic de les llars d’infants.

En l’àmbit de la gestió urbanística es presentarà la declaració d’emergència climàtica al nostre municipi i la definició progressiva de l’agenda 2030 de Barberà del Vallès. Això suposaria iniciar un procés d’educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la veracitat de la crisi ambiental i l’enorme canvi de model necessari per frenar l’emergència.

Igualment es portarà a aprovació del ple l’estratègia municipal de transició energètica que permeti abandonar de forma progressiva els combustibles fòssils, que es van esgotant i són en gran mesura els responsables de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, apostant per una energia 100% renovable.

El ple seguirà amb l’aprovació inicial de la modificació puntual del pla general del subàmbit Biblioteca-Mediateca Esteve Paluzie i de les instal·lacions esportives municipals Maria Reverter en relació a la concreció d’usos de sòls de reserva d’equipament.

En la vessant econòmica, en la sessió plenària d’aquest dimecres es portarà a aprovació el compte general del 2019 que conté el balanç, el compte de resultats econòmico-patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i de liquidació del pressupost així com la memòria.

També es presenten a votació diverses modificacions de crèdit, algunes de les quals impliquen a noves aplicacions pressupostàries i l’increment d’algunes ja existents per la reconstrucció i recuperació social i econòmica de Barberà del Vallès derivada de la situació de pandèmia de la Covid-19.

En l’àmbit de contractes de prestació de serveis es posarà a consideració del ple l’amortització anticipada de diversos mitjans materials, modificacions i ajustos tècnics del contracte de recollida de residus i neteja viària de Barberà del Vallès.

Es donarà compte al ple per ratificar dos decrets d’alcaldia, un d’ells per a la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’acord del consell metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació a l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

També es donarà compte del llistat de decrets aprovats amb motiu de l’estat d’alarma així com de les resolucions de l’alcaldia presidència.

En l’apartat de mocions, a l’ordre del dia només n’hi ha una. És la presentada per la PCPB en relació a la recuperació del servei d’oncologia pediàtrica a l’hospital Parc Taulí de Sabadell. A banda de les mocions d’urgència que poguessin sorgir, el ple es tancarà amb l’habitual torn de precs i preguntes.

La sessió plenària començarà a les set de la tarda i es podrà seguir en directe per Ràdio Barberà sintonitzant el dial 98.1 de la FM o a través de la web www.radiobarbera.cat. També es pot seguir a través del perfil oficial de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *