Informació local

Últim ple municipal de 2020: dimecres 23 de desembre

L’Ajuntament de Barberà del Vallès celebra aquest dimecres 23 de desembre a les 19 hores el ple ordinari corresponent al mes de desembre, de forma telemàtica. Serà l’última sessió plenària de l’any.

El primer punt de l’ordre del dia serà l’aprovació de l’acta del ple anterior.

El següent punt de l’ordre del dia tractarà sobre Territori i Medi Ambient, en concret se centrarà en la declaració d’obra d’especial d’interès l’ampliació de l’institut escola Can Llobet i també la construcció d’una nova aula, passadís d’evacuació i trasllat de l’actual escala metàl·lica de l’institut Can Planas.

A continuació la sessió plenària se centrarà en plans, programes i projectes de govern que començaran tractant la pròrroga del Pla Local de Joventut i seguiran amb l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM 2019-2023).

Al cinquè punt de la sessió plenària es parlarà de serveis generals, en aquest cas de la finalització de l’encàrrec de la gestió de l’Oficina Local d’Habitatge. A més, es delegarà en Junta de Govern Local la competència per fer el sorteig per seleccionar a les persones que formaran part de les meses electorals a constituir per a les eleccions autonòmiques previstes el 14 de febrer de 2021.

També es donarà compte al ple sobre el pla anual de control financer i sobre l’estat del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.

Tot seguit s’actualitzarà el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 i s’aprovaran de manera definitiva les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels impostos sobre béns immobles per a l’any 2021 i sobre construccions, instal·lacions i obres per l’any 2021. A més, també s’aprovarà de manera definitiva la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via pública per a l’exercici 2021 i següents.

Tot seguit es donarà compte al ple de l’acord d’aprovació del pla normatiu municipal de l’any 2021 i del llistat de decrets d’alcaldia.

Pel que fa a les mocions i propostes d’acord d’urgència es tractarà l’aprovació definitiva del pressupost general, bases d’execució i plantilla de personal de l’exercici 2021.

El ple es tancarà amb l’habitual torn de precs i preguntes.

La sessió plenària començarà a les 19h i es podrà seguir en directe per Ràdio Barberà sintonitzant el dial 98.1 de la FM o a través de la web. També es pot seguir a través del perfil oficial de Youtube de l’Ajuntament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *