Informació local

Barberà percep la neteja i la seguretat com els majors problemes del municipi

El 84,8% de la ciutadania barberenca enquestada per la Diputació de Barcelona es mostra molt o bastant satisfeta de viure a Barberà del Vallès, una xifra força allunyada del 6,7% que qualifica aquesta satisfacció de normal, o el 8,3% que es mostra poc o gens satisfeta. Però alhora, un 43,5% de les persones enquestades marxaria a viure a un altre municipi si en tingués l’oportunitat.

Aquestes són algunes de les dades extretes del visor web del Dibaròmetre que ha actualitzat la Diputació de Barcelona amb els resultats de les enquestes sobre la percepció ciutadana dels darrers 21 municipis de la província de Barcelona majors a 10.000 habitants.

Per una altra banda, respecte a la percepció que la ciutadania té vers els principals problemes del nostre municipi en destaquen: la neteja, la seguretat ciutadana, la gestió política i municipal, l’aparcament, l’incivisme, el trànsit i el manteniment dels carrers.

Precisament l‘aparcament és el servei menys ben valorat amb un 3,9 de nota sobre 10, el segueix l’accés a l’habitatge amb un 4,2 i les oportunitats de feina amb un 5,3. A l’altra banda trobem que l’enllumenat és el servei més ben valorat amb un 6,9 sobre 10, empatat amb la recollida de residus i seguit del transport públic amb un 6,4.

La gestió de l’Ajuntament obté una nota de 6,2 punts sobre 10, ja que un 7,5% de les persones enquestades la valora amb una nota igual o superior a 9, un 75,5% li adjudica una nota entre el 5 i el 8 i un 14,8% la suspèn.

Respecte a la transparència de l’administració local, un 5,5% creu que n’hi ha molta, un 26,8%, bastant, un 3% normal o regular, i un 46,5% ha respost que segons la seva percepció pràcticament no n’hi ha.

L’enquesta també reflecteix que un 36,5% de la ciutadania creu que el municipi ha millorat en el darrer any, i un 55,8 creu que millorarà en un futur.

Finalment, a la pregunta: “Què és el primer que vostè faria si fos l’alcalde o alcaldessa del seu municipi?”, la majoria de respostes s’han centrat en la millora de la neteja, en un 9,7% dels casos, seguit de la millora de la mobilitat, escoltar la ciutadania i millorarà la gestió municipal.

Respecte a la mobilitat, la major part de la ciutadania enquestada es desplaça a peus dins el municipi, i el segon mitjà de transport més utilitzat és el cotxe. Així i tot, una millora en la xarxa de transport públic faria que un 17,8% de la ciutadania deixés d’usar el cotxe o la moto. En un 8,9% dels casos, aquest fet es produiria amb millores per anar en bicicleta o patinet i en un 4,4%, amb una baixada de preus del transport públic.

El Dibaròmetre és un instrument de la Diputació de Barcelona amb vocació continuista que té per objectiu oferir, a cada mandat, informació útil i d’interès sobre la percepció ciutadana en el nostre territori.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *