Dibaròmetre

Informació local

Barberà percep la neteja i la seguretat com els majors problemes del municipi

El 84,8% de la ciutadania barberenca enquestada per la Diputació de Barcelona es mostra molt o bastant satisfeta de viure a Barberà del Vallès, una xifra força allunyada del 6,7% que qualifica aquesta satisfacció de normal, o el 8,3% que es mostra poc o gens satisfeta. Però alhora, un 43,5% de les persones enquestades marxaria a viure a un altre municipi si en tingués l’oportunitat.

Aquestes són algunes de les dades extretes del visor web del Dibaròmetre que ha actualitzat la Diputació de Barcelona amb els resultats de les enquestes sobre la percepció ciutadana dels darrers 21 municipis de la província de Barcelona majors a 10.000 habitants.

Per una altra banda, respecte a la percepció que la ciutadania té vers els principals problemes del nostre municipi en destaquen: la neteja, la seguretat ciutadana, la gestió política i municipal, l’aparcament, l’incivisme, el trànsit i el manteniment dels carrers.

Segueix llegint