Serveis informatius

Menys llocs de feina i menys empreses a Barberà del Vallès

Cada vegada hi ha més dades disponibles per entendre com l’emergència sanitària i l’estat d’alarma, amb una aturada inèdita de gran part de l’activitat econòmica arreu del món, estan afectant en l’àmbit econòmic i laboral des d’un punt de vista local. L’Observatori econòmic i social de Barberà del Vallès ha publicat l’informe trimestral d’evolució del mercat de treball, anomenat “Conjuntura laboral BdV“, corresponent al primer trimestre i també linforme anual de conjuntura socioeconòmica, que permet fer-se una idea de la situació a final del 2019.

Les dades en general són negatives, tot i que només recullen les dues primeres setmanes de confinament  i estem a l’espera de les dades d’atur d’abril que sortiran durant aquesta setmana. A final del primer trimestre de 2020 a Barberà del Vallès hi ha 14.117 persones residents ocupades, és a dir, persones que viuen a Barberà del Vallès i tenen feina (tant assalariades com autònomes). Aquesta dada suposa una caiguda del 3,4% respecte l’anterior trimestre i un 2,9% anual. Entre les persones que treballen a Barberà del Vallès, visquin on visquin, les dades són pitjors: hi ha 18.998 treballadors assalariats i autònoms. Aquesta dada suposa una caiguda del 4,9% trimestral i del 6,2% anual.

En l’evolució de la quantitat d’empreses que operen des de Barberà del Vallès el percentatge és més contundent amb una caiguda de l’11% interanual. La caiguda del nombre d’empreses es produeix en tots els sectors d’activitat significatius I les dades són pitjors a Barberà del Vallès que al Vallès Occidental o a Catalunya. Cal considerar que el 78% de les empreses que operaven a Barberà del Vallès amb dades del desembre del 2019 són microempreses (menys de 10 assalariats). Aquest tipus d’empreses ocupaven el 19% de les persones assalariades. En canvi, la quantitat d’autònoms donats d’alta a Barberà del Vallès es manté força similar amb una lleu caiguda del 0,5%.

Contractació 

La contractació total s’ha reduit en el primer trimestre del 2020. Aquest fenomen es repeteix anualment per l’estacionalitat i la campanya nadalenca, però enguany ha sigut molt més pronunciat amb una reducció del 15%. La tendència ja era negativa l’any passat i s’ha produit un descens anual del 3,1%. Els contractes temporals cauen més que els indefinits segurament pels no renovats i no inicitats durant la segona quinzena de març. Cal tenir en compte que la temporalitat en la contractació és altíssima des de la crisi del 2008. El 2019 es van signar 20.000 contractes a Barberà del Vallès: només un 13,2% dels contractes signats van ser indefinits i un 86,8% temporals. A més, quasi un 4 de cada 10 dels contractes que s’han signat a Barberà del Vallès el primer trimestre del 2020 tenien un duració inferior a un mes. Durant el 2019 els contractes inferiors a un mes ja van suposar el 36,9% del total.

 

Atur registral

Abans de crisi del Covid-19 les dades socioeconòmiques ja havien canviat de tendència després d’uns anys de creixement  de l’ocupació. El pic d’aturats va ser 2012, després hi hagut una recuperació i a partir de 2018 s’ha anat frenat creixement d’ocupació i del PIB. El desembre de 2019 un total de 1.680 persones estaven registrades com a aturades a Barberà del Vallès, el 0,7% menys que el desembre de 2018. Aquesta dada suposava una brusca frenada en el ritme de disminució de l’atur, que havia presentat taxes superiors al 10% els quatre anys anteriors. A 31 de març s’ha produit un 8,3% de variació anual de l’atur registral i la taxa d’atur puja a l’11,4% passant de l’aturada a la destrucció d’ocupació.

Aquest augment interanual de l’atur, 8,3%,  s’ha concentrat obviament en el mes de març amb un 6,3%. Si bé les activitats més afectades en el 2019 han estat la construcció i les indústries, l’augment del darrer trimestre s’ha concentrat en els serveis. Pel que fa a la divisió entre gèneres, el 59,3% de les persones registrades com a aturades són dones.

Altres demandants d’ocupació

Al març també s’ha produit un augment rellevant de la “resta de demandants d’ocupació”, grup on el Servei d’Ocupació registra els afectats per ERTOs, entre altres situacions com les demandes de millora de feina. Actualment 508 persones estan inscrites en aquest apartat a Barberà del Vallès i aquesta dada suposa un augment interanual del 28%. D’aquesta manera, la dada de “resta de demandants d’ocupació” és similar a la del 2007, però de nou cal tenir en compte que només recull l’impacte de la pandèmia fins a 31 de març.

Join the discussion

  1. Pingback: Resum continguts: del 27 d'abril al 8 de maig - radiobarbera.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.