micro RB

És Trendy

És Trendy és el nou programa enfocat en cobrir l’actualitat més “trendy”. Un espai per saber què passa al món de les xarxes socials i les generacions més joves.

Amb Andrea Hernández i Antonio Porras

Horari: el segon i quart dissabte a les 15 hores